همایش تخصصی معرفی جدیدترین دستاوردهای اتوماسیون حضور و غیاب و تغذیه کسرا

همایش تخصصی معرفی جدیدترین دستاوردهای کسرا در حوزه اتوماسیون حضور و غیاب و تغذیه در تاریخ 20 بهمن ماه در هتل صفاییه استان یزد برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب