منشور اخلاقی

 

 

کسرا بر این باور است که مشتری تعیین کننده خط و مشی آینده شرکت است بدین منظور تلاش می کنیم تا با شناسایی و درک نیازهای مشتریان، بکارگیری فناوری‌های روز و ارائه راهکارهای نوین بتوانیم در کمترین زمان و به بهترین شکل پاسخگوی خواست مشتریان و بازار باشیم. ما بر این باوریم که صداقت، شرافت، امانت داری و مسئولیت پذیری در عرصه تولید نرم افزار و ارائه خدمت مطلوب به مشتریان و رعایت حقوق ایشان از مهمترین وظایف ما می باشد. ما در رویای خود دیدگاه بلند مدت داریم و همین امر باعث می شود که هیچگاه در قالب دوره های کوتاه مدت نیندیشیم، هیچگاه کیفیت را فدای کمیت نکنیم و همواره همه کارکنان را تشویق نماییم تا در راه تامین نیازها و رضایت گروههای ذینفع شرکت از هیچ کوششی دریغ نکنند.

می خواهیم با بهره گیری از تکنولوژی برتر جهانی، تاکید بر اصل مشتری مداری، رعایت اخلاق حرفه‌ای، انجام به موقع تعهدات و با بهره جستن از سرمایه انسانی نخبه و کارآمد به عنوان پیشگام در حوزه نرم افزار و یکی از بهترین ها در خاور میانه شناخته شویم. ما بر این باوریم که حفظ کیفیت در ارائه خدمات و کسب رضایت مشتری تنها راه رسیدن به اهداف شرکت، یعنی سودآوری و کسب سهم مناسب از بازار است.

 

 

درباره کسرا

کسرا بر این باور است که مشتری تعیین کننده خط و مشی آینده شرکت است بدین منظور تلاش می کنیم تا با شناسایی و درک نیازهای مشتریان، بکارگیری فناوری‌های روز و ارائه راهکارهای نوین بتوانیم در کمترین زمان و به بهترین شکل پاسخگوی خواست مشتریان و بازار باشیم.