ما از شما حمایت می کنیم

1) ثبت درخواست از طریق درگاههای ارتباط با مشتری

مشتریان کسرا می تواندد در هنگام به وجود آمدن هر گونه مشکل نرم افزاری و یا در صورت وجود درخواستهای مورد نیاز مربوط به نرم افزارهای کسرا درخواست خود را از طریق سامانه پورتال یا تماس با کال سنتر یا ارسال ایمیل و فکس به پشتیبانی کسرا ارجاع دهند.

2) بررسی موارد درخواست شده توسط کارشناسان پشتیبانی

در صورتیکه درخواست از نوع خطای سیستن یا اشکال کاربری باشد که نیاز به بررسی زیاد و تغییرات عمده نداشته باشد واحد کال سنتر خطای مورد نظر را در لحظه رفع می نماید. در صورت اینکه بررسی و رفع خطا مستلزم زمان بیشتری باشد درخواست مورد نظر به واحد پشتیبانی ارائه داده شده و رفع این مساله در واحد پشتیبانی انجام میگیرد.

3) حل مشکلات زیرساختی نرم افزار

در صورتیکه خطا مرتبط با زیرساخت نرم افزار باشد به واحد تولید ارجاع میگردد و با زمانبندی مشخص از طریق پچ در اختیار مشتریان قرار میگیرد. در صورتیکه درخواست جدید توسعه ای باشد ابتدا در کمیته های امکان سنجی و تحلیل، آنالیز  شده سپس در واحد تولید اجرایی میگردد و از طریق پچ در اختیار مشتریان قرار میگیرد. زمانبندی ارسال پچ به صورت ماهیانه میباشد.

4) نحوه اطلاع رسانی از انجام درخواست مشتری

پس از بررسی های لازم در خصوص نحوه رفع مشکل و همچنین پس از انجام درخواست مشتری، رفع مشکل و انجام تست های نهایی و آماده سازی پچ، مشتریان از طریق پیامک از روند انجام کار مطلع میگردند.

به خانواده بزرگ کسرا بپیوندید

درباره کسرا

کسرا بر این باور است که مشتری تعیین کننده خط و مشی آینده شرکت است بدین منظور تلاش می کنیم تا با شناسایی و درک نیازهای مشتریان، بکارگیری فناوری‌های روز و ارائه راهکارهای نوین بتوانیم در کمترین زمان و به بهترین شکل پاسخگوی خواست مشتریان و بازار باشیم.