سه شنبه, 23 تیر 1394 04:37

اتوماسیون حضور و غیاب آفلاین

شرکتهای زیادی وجود دارند که دارای دفاتر متعددی هستند و بین این دفاتر شبکه ارتباطی وجود ندارد و به دلایل امنیتی امکان ایجاد شبکه ارتباطی در آینده هم بین این دفاتر وجود ندارد.از نمونه های این شرکتها می توان به شرکتهای حوزه نظامی،دفاعی و امنیتی و نیز شرکتهای فعال در حوزه انرژی اتمی کشور نام برد.در این نوع سازمانها اطلاعات پرسنلی،چارت سازمانی،تعاریف پایه مانند تعریف شیفتها و مقررات در مرکز یا ستاد سازمان(دفتر اصلی) انجام می شود و هیچ یک از دفاتر دیگر حق تغییر این اطلاعات را ندارند.همچنین هریک از دفاتر باید بتوانند از سامانه حضور و غیاب به صورت مستقل بدون ارتباط با دفتر اصلی استفاده نمایند.شرکت کسرا به همین منظور طرح جدیدی را روی سامانه حضور و غیاب ارائه نموده و در برخی از سازمانها هم به بهره برداری رسانده است. برخی از خصوصیات این این سامانه به شرح زیر است:

  • امکان استفاده از یک سامانه حضور و غیاب واحد به صورت آفلاین در تمامی دفاتر به صورت نا محدود
  • تعریف یکی از دفاتر به عنوان دفتر اصلی و سایر دفاتر به عنوان دفاتر فرعی یا وابسته
  • تعریف اطلاعات پایه شامل اطلاعات پرسنلی،چارت سازمانی،شیفت ها،قواعد و مقررات در دفتر اصلی
  • نصب یک نسخه نرم افزار بدون امکان تغییر در اطلاعات پایه در هر یک از دفاتر وابسته
  • تهیه فایل اطلاعات پایه دفتر اصلی و ارسال به دفاتر وابسته
  • دریافت اطلاعات پایه در دفاتر وابسته در بازه های زمانی دلخواه
  • ثبت اطلاعات درخواست های مرخصی،ماموریت،اضافه کار در شعب وابسته و طی شدن فرایند گردش کار تا تایید نهایی سند در شعب
  • دریافت اطلاعات تردد ها در شعب وابسته از انواع سخت افزار های ثبت تردد
  • ارسال اطلاعات ترددها و مجوزها نیز عضویت های پرسنل وابسته در گروههای مختلف شیفتی و پرسنلی
  • تداوم تبادل اطلاعات بین مرکز اصلی و شعب وابسته از طریق تبادل فایل
تعداد نمایش: 1628 دفعه زمان آخرین ویرایش: یکشنبه, 25 مرداد 1394 13:08