نرم افزار حضور و غیاب آفلاین

نرم افزار حضور و غیاب آفلاین

شرکتهای زیادی وجود دارند که دارای دفاتر متعددی هستند و بین این دفاتر شبکه ارتباطی وجود ندارد و به دلایل امنیتی امکان ایجاد شبکه ارتباطی در آینده هم بین این دفاتر وجود ندارد.از نمونه های این شرکتها می توان به شرکتهای حوزه نظامی،دفاعی و امنیتی و نیز شرکتهای فعال در حوزه انرژی اتمی کشور نام برد. در این نوع سازمانها اطلاعات پرسنلی،چارت سازمانی،تعاریف پایه مانند تعریف شیفتها و مقررات در مرکز یا ستاد سازمان(دفتر اصلی) انجام می شود و هیچ یک از دفاتر دیگر حق تغییر این اطلاعات را ندارند.همچنین هریک از دفاتر باید بتوانند از سامانه حضور و غیاب به صورت مستقل بدون ارتباط با دفتر اصلی استفاده نمایند. شرکت کسرا به همین منظور طرح جدیدی را روی سامانه حضور و غیاب ارائه نموده و در برخی از سازمانها هم به بهره برداری رسانده است. 

ویژگیهای اتوماسیون حضور غیاب آفلاین

امکان استفاده از یک سامانه حضور و غیاب واحد به صورت آفلاین در تمامی دفاتر به صورت نا محدود
تعریف یکی از دفاتر به عنوان دفتر اصلی و سایر دفاتر به عنوان دفاتر فرعی یا وابسته
تعریف اطلاعات پایه شامل اطلاعات پرسنلی،چارت سازمانی،شیفت ها،قواعد و مقررات در دفتر اصلی
نصب یک نسخه نرم افزار بدون امکان تغییر در اطلاعات پایه در هر یک از دفاتر وابسته
تهیه فایل اطلاعات پایه دفتر اصلی و ارسال به دفاتر وابسته
دریافت اطلاعات پایه در دفاتر وابسته در بازه های زمانی دلخواه
ثبت اطلاعات درخواست های مرخصی،ماموریت،اضافه کار در شعب وابسته و طی شدن فرایند گردش کار تا تایید نهایی سند در شعب
دریافت اطلاعات تردد ها در شعب وابسته از انواع سخت افزار های ثبت تردد
ارسال اطلاعات ترددها و مجوزها نیز عضویت های پرسنل وابسته در گروههای مختلف شیفتی و پرسنلی
تداوم تبادل اطلاعات بین مرکز اصلی و شعب وابسته از طریق تبادل فایل

به خانواده بزرگ کسرا بپیوندید

درباره کسرا

کسرا بر این باور است که مشتری تعیین کننده خط و مشی آینده شرکت است بدین منظور تلاش می کنیم تا با شناسایی و درک نیازهای مشتریان، بکارگیری فناوری‌های روز و ارائه راهکارهای نوین بتوانیم در کمترین زمان و به بهترین شکل پاسخگوی خواست مشتریان و بازار باشیم.