راهکار شرکتهای خوشه ای

شرکتهای خوشه ای

شرکتهایی که دارای زیرمجموعه های بسیار بوده و قصد مدیریت تردد پرسنل خود را از یک نرم افزار یکپارچه و در قالب قوانین متعدد می توانند از این سیستم استفاده نمایند

راهکار حضور و غیاب

مدیریت شرکت های متعدد در یک نرم افزار یکپارچه
وضع قوانین مختلف برای آنها و انتساب ادمین های متفاوت به هر کمپانی
امکان نظارت ادمین کلی بر محموعه قوانین و وضع دسترسی های خاص برای ادمین های محلی

درباره کسرا

کسرا بر این باور است که مشتری تعیین کننده خط و مشی آینده شرکت است بدین منظور تلاش می کنیم تا با شناسایی و درک نیازهای مشتریان، بکارگیری فناوری‌های روز و ارائه راهکارهای نوین بتوانیم در کمترین زمان و به بهترین شکل پاسخگوی خواست مشتریان و بازار باشیم.