راهکار شرکت های پیمانکاری و عمرانی

شرکت های پیمانکاری و عمرانی

با توجه به پیچیدگیهای صنعت پیمانکاری در کشور و با شناخت ویژگی‌های آن، شرکت مهندسی کسرا راهکار نرم‌افزاری خاصی در غالب نرم افزار حضور و غیاب برای شرکت‌های پیمانکاری تولید کرده است. در عرضه این راهکار، نیازهای این صنعت به شرح ذیل در نظر گرفته شده است

 

راهکار حضور و غیاب

امکان ثبت کارکرد برای پروژه های مختلف
امکان تعریف پروژه و تسک و انتساب تسک به پروژه
ارتباط به حضور و غیاب جهت چک کردن تسک های ثبت شده
امکان وضع محدودیت های مختلف برای پروژه ها
امکان انتساب مدیران به پروژه های مختلف

درباره کسرا

کسرا بر این باور است که مشتری تعیین کننده خط و مشی آینده شرکت است بدین منظور تلاش می کنیم تا با شناسایی و درک نیازهای مشتریان، بکارگیری فناوری‌های روز و ارائه راهکارهای نوین بتوانیم در کمترین زمان و به بهترین شکل پاسخگوی خواست مشتریان و بازار باشیم.