راهکار سازمان های غیر متمرکز

سازمان های غیر متمرکز

برای سازمانهایی همچون شرکت پالایش خون یا بانک مهر اقتصاد که نیاز به دسترسی به سیستم از مکان های مختلف تحت شبکه اینترنت و یا شبکه داخلی سازمان و همچنین امکان اعطا دسترسی های متفاوت به افراد مختلف دارند این راهکار ارائه شده است.
 

 

راهکار حضور و غیاب

دسترسی به سیستم از مکان های مختلف تحت شبکه اینترنت و یا شبکه داخلی سازمان
امکان اعطا دسترسی های متفاوت به افراد مختلف

درباره کسرا

کسرا بر این باور است که مشتری تعیین کننده خط و مشی آینده شرکت است بدین منظور تلاش می کنیم تا با شناسایی و درک نیازهای مشتریان، بکارگیری فناوری‌های روز و ارائه راهکارهای نوین بتوانیم در کمترین زمان و به بهترین شکل پاسخگوی خواست مشتریان و بازار باشیم.