راهکار شرکتهای صنعتی

شرکتهای صنعتی

برای شرکتهای صنعتی همچون ایران خودرو، سایپا و ذوب آهن اصفهان که نیاز به دسترسی کارگران از طریق سیستمهایی همچون کیوسکهای عمومی و الیکیشن های موبایل ز مکان های مختلف تحت شبکه اینترنت و یا شبکه داخلی سازمان دارند و همچنین امکان اعطا دسترسی های متفاوت به افراد مختلف دارند این راهکار ارائه شده است.

راهکار حضور و غیاب

فراهم شدن دسترسی به سیستم برای کارگران از راههایی مانند کیوسک های عمومی، اپلیکیشن تلفن همراه
پوشش دادن انواع محدودیت های مرخصی، اضافه کار و ...
پوشش جابجایی و جایگزینی شیفت کارگران

درباره کسرا

کسرا بر این باور است که مشتری تعیین کننده خط و مشی آینده شرکت است بدین منظور تلاش می کنیم تا با شناسایی و درک نیازهای مشتریان، بکارگیری فناوری‌های روز و ارائه راهکارهای نوین بتوانیم در کمترین زمان و به بهترین شکل پاسخگوی خواست مشتریان و بازار باشیم.