راهکار سازمانهای دفاعی و نظامی

سازمانهای دفاعی و نظامی

صنایع دفاع بدلیل فرایندهای خاص به خود و امنیت اطلاعاتی یکی از صنایعی است که ایجاد یک راهکار جامع و مناسب نرم افزاری برای آن می تواند بسیاری از نیازهای آن سازمان را مرتفع نماید. در ادامه به مهمترین امکاناتی که در این راهکار ارائه شده است اشاره می شود.

راهکار حوزه تردد

نسخه آفلاین برای دفاتر زیرمجموعه فاقد ارتباط
اعطای سهمیه مرخصی بر اساس پرسنل رسمی، شرکتی و وظیفه
مدیریت کاردکس مانده مرخصی بر اساس مرخصی قابل پرداخت و غیر قابل پرداخت
محاسبه مبلغ هزینه سرویس های استیجاری بر اساس درخواست مأموریت افراد
تخصیص مبلغ آکورد به واحد به صورت ماهیانه

در حوزه حراست

کنترل ورود و خروج ارباب رجوع و مهمانان مجموعه
کنترل ورود و خروج کالاهای سازمان
مدیریت ورود و خروج خودرو های شخصی و سازمانی
نرم افزار پلاک خوان جهت کنترل پلاک خودرو های ورودی به سازمان
امکان ارتباط با انواع دستگاه های سخت افزاری(RFIF و...)
تعریف کالاهای مصرفی و عودتی
 تعریف موعد بازگشت به سازمان برای کالاهای عودتی

درباره کسرا

کسرا بر این باور است که مشتری تعیین کننده خط و مشی آینده شرکت است بدین منظور تلاش می کنیم تا با شناسایی و درک نیازهای مشتریان، بکارگیری فناوری‌های روز و ارائه راهکارهای نوین بتوانیم در کمترین زمان و به بهترین شکل پاسخگوی خواست مشتریان و بازار باشیم.