راهکار سازمانهای خصوصی و دولتی

راهکارهای نرم افزار تردد برای سازمانهای خصوصی و دولتی

امکان تعریف انواع قوانین برای افراد مختلف در بازه های زمانی متفاوت
امکان تعریف انواع گزارشات. قابل تطبیق با قانون کار، قوانین وزارت علوم و ...
موتور گردش کار جهت حذف اسناد کاغذی
انواع صفحه های مربوط به حاضرین و غایبین به صورت آنلاین

راهکارهای نرم افزار تغذیه برای سازمانهای خصوصی و دولتی

مدیریت غذای پرسنل بر اساس سهمیه های مختلف
امکان تعریف انواع قیمت گذاری بر اساس نوع غذا، زمان سرو غذا، سمت دریافت کننده غذا و ...
نسخه تلفن همراه و امکان رزرو از طریق اپلیکیشن
تعریف انواع قوانین و گزارشات سیستم تغذیه
قابلیت صدور ژتون کاغذی و یا الکترونیکی
مشخص کردن افراد مجاز به دریافت غذا بر اساس شیفت های کاری
سیستم کاملا آنلاین با امکان چک کردن قوانین هنگام رزرو یا سرو غذا
پوشش انواع مدل های غذای مهمان و یا روزفروش
عدم وجود محدودیت در آیتم های سیستم(تعداد غذا، تعداد رستوران، وعده های غذایی، بازه های سرو و ...)

درباره کسرا

کسرا بر این باور است که مشتری تعیین کننده خط و مشی آینده شرکت است بدین منظور تلاش می کنیم تا با شناسایی و درک نیازهای مشتریان، بکارگیری فناوری‌های روز و ارائه راهکارهای نوین بتوانیم در کمترین زمان و به بهترین شکل پاسخگوی خواست مشتریان و بازار باشیم.