استخدام

ما بر این باوریم که :

سرمایه انسانی عبارت است از موجودی شایستگی‌ها، دانش، ویژگی‌های فردی و اجتماعی که در توانایی‌های نیروی کار انعکاس می‌یابد و او را قادر می‌سازد تا ارزش اقتصادی ایجاد کند. پس بر آنیم تا برای این سرمایه ارزشمند امکاناتی را فرهم نماییم و محیطی را بسازیم تا با آسودگی خاطر از امکانات سازمان در جهت رشد و تعالی فردی و از توانایی های فردی کسب شده در جهت پیشبرد اهداف سازمانی استفاده نماید.
از سوی دیگر سیاست استخدامی شرکت کسرا رابطه استخدامی طولانی مدت با همکاران است و در همین راستا فرصت‌های شغلی متنوعی برای افراد در نظر گرفته شده است و استخدام صرفاً بر اساس شایستگی، صلاحیت و توانایی‌ها خواهد بود. 

درباره کسرا

کسرا بر این باور است که مشتری تعیین کننده خط و مشی آینده شرکت است بدین منظور تلاش می کنیم تا با شناسایی و درک نیازهای مشتریان، بکارگیری فناوری‌های روز و ارائه راهکارهای نوین بتوانیم در کمترین زمان و به بهترین شکل پاسخگوی خواست مشتریان و بازار باشیم.